Anonim

Po zamknięciu rynku dzisiaj Tesla ogłosiła nową ofertę publiczną akcji zwykłych o wartości około 2 miliardów dolarów, aby sfinansować swój ambitny program produkcji Modelu 3, a dyrektorowi generalnemu Elonowi Muskowi skorzystać z niektórych opcji. Wiedzieliśmy, że nadejdzie, ale do tej pory rozmiar i większość szczegółów oferty nie były jasne - choć nadal nie znamy ceny za akcję nowej oferty.

Transakcja jest szczególnie interesująca ze względu na zaangażowanie Elona Muska, prezesa Tesli w podwyższenie kapitału. Musk zawsze był ostrożny w utrzymywaniu swojego poziomu własności w Tesli i nigdy nie sprzedał żadnej akcji, ale teraz wykonuje zadziwiające 5, 5 miliona akcji o wartości ponad 1, 1 miliarda dolarów przy dzisiejszej cenie zamknięcia.

Wysokość podatków, które będzie musiał zapłacić, jest po prostu zbyt ważna, aby znieść ją bez konieczności sprzedaży części akcji w celu jej pokrycia, ale z pewnością zwiększy on już i tak już ważny udział w Tesli, który przed transakcją wynosił około 30 milionów akcji.

Wydaje się, że wartość akcji, które zostaną sprzedane przez Musk w ramach transakcji, wynosi około 600 milionów dolarów - pozostawiając Tesli około 1, 4 miliarda dolarów.

Firma pisze w komunikacie prasowym, że wpływy zostaną wykorzystane na produkcję modelu 3:

„Z powodu ogromnego popytu, jaki otrzymał na Model 3, Tesla zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty, aby przyspieszyć wzrost Modelu 3. Jak zauważono w liście akcjonariuszy Spółki z pierwszego kwartału, Tesla zamierza rozpocząć produkcję masową i dostawy modelu 3 pod koniec 2017 r. oraz w celu przyspieszenia planu budowy 500 000 jednostek w latach 2020–2018. Wpływy mogą być również wykorzystywane na kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne. ”

Musk przekaże także 1, 2 miliona akcji TSLA na cele charytatywne - o wartości ponad 250 milionów dolarów po zamknięciu rynku. Prawdopodobnie zmniejszy to część obciążenia podatkowego związanego z wykonaniem opcji na akcje o wartości ponad 1 miliarda USD.

Na początku tego roku Musk skorzystał z opcji na akcje o wartości ponad 100 milionów dolarów ze swojej dotacji prezesa przy dwóch różnych okazjach, ale przy obu okazjach płacił podatki z własnej kieszeni.

Wpływy netto z nowej transakcji mogłyby wzrosnąć z 1, 4 miliarda USD do 1, 7 miliarda USD, jeżeli gwarantowie skorzystają z opcji zakupu dodatkowych akcji. Morgan Stanley i Goldman, Sachs & Co. działają jako wiodący menedżerowie księgowi oferty, a Deutsche Bank Securities, Citibank i BofA Merrill Lynch działają jako dodatkowi menedżerowie księgowości.

Główny ubezpieczyciel Goldman Sachs wydał dziś rano nową notatkę, aby podnieść rating Tesli do „Kup”.

W prospekcie emisyjnym oferty złożonym w SEC Tesla ujawniła, że ​​firma posiada 373 000 rezerwacji według Modelu 3 na dzień 15 maja, po 8 000 rezerwacji anulowanych i 4000 usuniętych przez Teslę, podejrzewając, że są duplikatami.

Pełna informacja prasowa:

PALO ALTO, CA - (Marketwired) - 18.05.2016 - Tesla ogłosiła dzisiaj gwarantowaną, publiczną ofertę akcji o wartości około 2 miliardów dolarów. Tesla oferuje około 1, 4 miliarda USD akcji, a pozostałe akcje zostaną sprzedane przez Elona Muska na pokrycie zobowiązań podatkowych związanych z jego jednoczesnym wykonywaniem ponad 5, 5 miliona opcji na akcje. W ujęciu netto Pan Musk zwiększy swoje ogólne udziały Tesli dzięki tym transakcjom.

Kapitał wspiera przyspieszoną rampę Modelu 3 Ze względu na ogromne zapotrzebowanie, które otrzymał na Model 3, Tesla zamierza wykorzystać wpływy netto z tej oferty do przyspieszenia rampy Modelu 3. Jak zauważono w liście akcjonariuszy Spółki z pierwszego kwartału, Tesla zamierza rozpoczęcie produkcji seryjnej i dostaw Modelu 3 pod koniec 2017 r. oraz przyspieszenie planu budowy 500 000 jednostek w latach 2020-2018. Wpływy mogą być również wykorzystane na kapitał obrotowy i inne ogólne cele korporacyjne.

Elon Musk powiększa swoje udziały w Tesli W związku z tą ofertą Elon Musk, CEO Tesli, będzie także korzystał z opcji na zakup 5 503 972 akcji Tesli. Te opcje na akcje zostały przyznane panu Muskowi w 2009 r. I wygasną w grudniu 2016 r. Ponieważ wartość akcji Tesli znacznie wzrosła od 2009 r., Pan Musk będzie winien znaczną kwotę podatków od wykonania tych opcji na akcje i sfinansuje ten obowiązek podatkowy poprzez sprzedaż tylko niezbędnej do tego liczby akcji. Dla jasności wszystkie wpływy pieniężne ze sprzedaży akcji przez pana Muska zostaną przekazane rządom federalnym i stanowym w celu zaspokojenia potrącenia podatku w wysokości 52% od wykonania opcji na akcje. Ponadto pan Musk przekaże na cele charytatywne 1, 2 miliona akcji Tesli. Pan Musk jest nabywcą netto akcji Tesli w tych transakcjach.

Morgan Stanley i Goldman, Sachs & Co. działają jako wiodący menedżerowie księgowi oferty, a Deutsche Bank Securities, Citibank i BofA Merrill Lynch działają jako dodatkowi menedżerowie księgowości.

Skuteczne oświadczenie rejestracyjne dotyczące papierów wartościowych zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 18 maja 2016 r. Oferta tych papierów wartościowych zostanie złożona wyłącznie za pomocą suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu emisyjnego. Kopie wstępnego suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu emisyjnego można uzyskać od Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY10014; od Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefon: 866-471-2526, telefaks: 212-902-9316 lub e-mail: [email protected] gs.com; z Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, telefon: 800-503-4611 lub e-mail: [email protected]; z Citigroup Global Markets Inc., pod adresem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub telefon: 800-831-9146; lub od BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3. piętro, Charlotte NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, email: [email protected]

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nagabywania oferty kupna, ani nie będzie sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, nagabywanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisy dotyczące papierów wartościowych każdej takiej jurysdykcji. Oferowane papiery wartościowe nie zostały zatwierdzone ani odrzucone przez żaden organ regulacyjny, ani żaden taki organ nie przekazał dokładności lub adekwatności oświadczenia rejestracyjnego, zawartego w nim prospektu emisyjnego ani suplementu do prospektu emisyjnego.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niektóre oświadczenia w tym komunikacie prasowym, w tym oświadczenia dotyczące proponowanej oferty publicznej akcji zwykłych, zamierzonego wykorzystania Tesli do przychodów z oferty oraz planu Tesli przyspieszenia rozwoju Modelu 3, aby jego plan budowy 500 000 jednostek mógł zostać ulepszony od 2020 r. do 2018 r. to „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które podlegają ryzyku i niepewności. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących oczekiwaniach kierownictwa, a w wyniku pewnych ryzyk i niepewności rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Proszę odnieść się do oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3 w aktach SEC (SCUR) i prospekcie emisyjnym i suplemencie do prospektu emisyjnego włączonym lub włączonym przez odniesienie w nim, a także do innych dokumentów Tesli od czasu do czasu skonsolidowanych z SEC, w szczególności najnowszy formularz 10-K Tesli i formularz 10-Q. Dokumenty te zawierają i identyfikują ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki dla skonsolidowanej Tesli będą się znacznie różnić od tych zawartych w wypowiedziach prognozujących Tesli. Tesla zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizacji informacji zawartych w tych oświadczeniach dotyczących przyszłości